ICON/info Created with Sketch. ico_check Created with Sketch.

Vodafone Secure Net

Çfarë është Secure Net

Aktivizimi bëhet vetëm përmes portalit https://securenet.vodafone.al duke ndjekur udhëzimet, është i aksesueshëm nga çdo lloj pajisje (Desktop, laptop, Tablet, Aparat celular) dhe punon në çdo sistem operimi që është i lidhur me rrjetin Vodafone. Fëmijët tuaj tashmë do të kenë kontrollin prindëror edhe në botën online. Secure Net ju jep mundësinë të filtroni lundrimin në internet duke evituar përmbajtjet e papërshtatshme apo të dëmshme për fëmijët tuaj.
Tashmë ju do të keni mundësinë të përcaktoni oraret e përdorimit të internetit në telefonin e fëmijëve tuaj dhe të aparateve celular të familjes tuaj.

Mbroje Familjen tënde
image

Aktivizimi bëhet vetëm përmes portalit https://securenet.vodafone.al duke ndjekur udhëzimet, është i aksesueshëm nga çdo lloj pajisje (Desktop, laptop, Tablet, Aparat celular) dhe punon në çdo sistem operimi që është i lidhur me rrjetin Vodafone. Fëmijët tuaj tashmë do të kenë kontrollin prindëror edhe në botën online. Secure Net ju jep mundësinë të filtroni lundrimin në internet duke evituar përmbajtjet e papërshtatshme apo të dëmshme për fëmijët tuaj.
Tashmë ju do të keni mundësinë të përcaktoni oraret e përdorimit të internetit në telefonin e fëmijëve tuaj dhe të aparateve celular të familjes tuaj.

Qëndroni të sigurt online me Secure Net
image

Aktivizimi bëhet vetëm përmes portalit https://securenet.vodafone.al duke ndjekur udhëzimet, është i aksesueshëm nga çdo lloj pajisje (Desktop, laptop, Tablet, Aparat celular) dhe punon në çdo sistem operimi që është i lidhur me rrjetin Vodafone. Fëmijët tuaj tashmë do të kenë kontrollin prindëror edhe në botën online. Secure Net ju jep mundësinë të filtroni lundrimin në internet duke evituar përmbajtjet e papërshtatshme apo të dëmshme për fëmijët tuaj.
Tashmë ju do të keni mundësinë të përcaktoni oraret e përdorimit të internetit në telefonin e fëmijëve tuaj dhe të aparateve celular të familjes tuaj.

Si funksionon

Aktivizimi bëhet vetëm përmes portalit https://securenet.vodafone.al duke ndjekur udhëzimet, është i aksesueshëm nga çdo lloj pajisje (Desktop, laptop, Tablet, Aparat celular) dhe punon në çdo sistem operimi që është i lidhur me rrjetin Vodafone. Fëmijët tuaj tashmë do të kenë kontrollin prindëror edhe në botën online. Secure Net ju jep mundësinë të filtroni lundrimin në internet duke evituar përmbajtjet e papërshtatshme apo të dëmshme për fëmijët tuaj.
Tashmë ju do të keni mundësinë të përcaktoni oraret e përdorimit të internetit në telefonin e fëmijëve tuaj dhe të aparateve celular të familjes tuaj.